Niyet Mektubu

 Niyet Mektubu

İngilizce yazımıyla “Statement of Purpose”, “Personal Statement”, “Letter of Intent”, “Letter of Motivation”, "Letter of Intention", "Statement of Intent", "Statement of Intention", "Statement of Interest", "Goals Statement", "Personal Narrative" veya "Application Essay" gibi isimlerle anılan niyet mektubu; lisans ve lisansüstü programlara başvuran öğrencilerin akademik ve bireysel geçmişlerini kısaca açıklayarak kariyer ve okulla ilgili hedeflerini özet bir şekilde dile getirdikleri yazılardır.

İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başta olmak üzere pekçok ülkede okullara başvurularda niyet mektubu standart bir başvuru dokümanı olarak talep edilir. Niyet Mektubu, ilgili programa başvuru yapan öğrencinin kritik ve analitik düşünme yeteneği, alaka gösterdiği konular, amaçları ve hedefleriyle ilgili fikir verme gayesiyle yazılır. Kayıt kabul ofisleri genellikle kısa, kesin ve net yazılmış niyet mektuplarından hoşlanırlar.

Niyet mektubunun muhtevası ve uzunluğu genellikle ilgili kurumlar tarafından başvuru rehberi içinde dile getirilir. Örneğin İngiltere’de lisans başvurularında kullanılan merkezi başvuru sistemi UCAS üzerinden sunulan niyet mektuplarının maksimum 4000 karakter veya 47 satır uzunluğundan olması şartı aranır.